Etikettutskrift fra Alma


Kommuniserer med Alma...
Vennligst vent
0%
Tilbake til etikettutkrift...
Generer liste med etiketter
Status

Preproduserte strekkodeetiketter

Her kan du generere en serie med strekkodeetiketter som vil være unike, ikke bare innenfor egen institusjon, men innenfor hele konsortiet.

Du bestemmer selv antallet i en serie, men antallet pr. institusjon pr. dag bør ikke overskride 10 000 da det maksimale antallet som kan genereres pr. dag for hele konsortiet er 1 000 000. Hvis dette antallet overskrides, må du vente til neste dag for å få produsert det antallet du ønsker.

Etter at du har lastet ned strekkodefila, kan du sende den til din lokale strekkodeskriver som vil skrive ut selve strekkodene.

Kontaktinfo

0-SNAPSHOT (develop: cfec16b)